Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna

Persónuupplýsingar

Persónuupplýsingar sem unnið er með þegar þú hefur samskipti við Reykjagarð hf: 
Þegar þú átt í samskiptum við starfsfólk okkar símleiðis, í tölvupósti, eða í persónu söfnum við þeim upplýsingum sem nauðsynlegt er fyrir okkur til að sinna erindi þínu. Þetta getur verið nafn, póstfang, símanúmer, tölvupóstfang eða annað sem nauðsynlegt er í hverju tilfelli fyrir sig. Við reynum í öllum tilfellum að takmarka vinnslu og söfnun persónuupplýsinga. 
Í þeim tilfellum þar sem persónuupplýsingar eru skráðar þá skuldbindur Reykjagarður hf. sig til þess að geyma þær á öruggan hátt og mun ekki miðla þeim áfram til þriðja aðila. 

Forsendur

Forsendur fyrir því að við vinnum og nýtum þessar upplýsingar til þess að sinna þeirri þjónustu sem óskað er eftir eru lögmætir hagsmunir okkar og að slík vinnsla er nauðsynleg fyrir starfsemina. 
Reykjagarður hf. selur aldrei persónugreinanlegar upplýsingar um viðskiptavini sína. 
Þú átt rétt á að sjá þær persónuupplýsingar sem við eigum um þig og í sumum tilfellum að þær séu leiðréttar eða jafnvel eytt. 
Fyrirspurnum varðandi persónuverndarmál og vinnslu persónuupplýsinga skal beint á netfangið: snorri@ss.is

Vafrakökur

Þessi vefsíða notar vafrakökur (Cookies) til þess að tryggja betri upplifun af síðunni fyrir notendur.

Vafrakökur safna upplýsingum um notanda til þess að gera vefinn notendavænni. Vafrakökur (Cookies) geta geymt upplýsingar um stillingar notenda, tölfræði , auðkenni innskráðra notenda ofl. 
Það er á þínu valdi hvort vefurinn fái að safna þessum gögnum eða ekki og ef þú óskar ekki eftir því þá getur það valdið því að ekki sé hægt að nýta alla þá möguleika sem vefsíðan hefur upp á að bjóða. 

Meðferð myndefnis

Reglur um öryggismyndavélar á starfsstöðvum Reykjagarðs hf og meðferð upplýsinga

1. Tilgangur öryggismyndavéla
1.1
. Öryggismyndavélar á starfsstöðvum Reykjagarðs hf. eru eingöngu til öryggis- og eignavörslu og aðeins má nota upplýsingar sem safnast í þeim tilgangi.

2. Ábyrgðaraðili
2.1.
Reykjagarður hf., Fosshálsi 1, 110 Reykjavík er ábyrgðaraðili vinnslu persónuupplýsinga sem safnast með öryggismyndavélum á starfsstöðvum fyrirtækisins. 

3. Geymsla upplýsinga 
3.1
. Upplýsingar úr öryggismyndavélum má ekki varðveita lengur en 90 daga. 
3.2. Geymslu upplýsinga skal vera þannig háttað að engir aðrir en þeir sem hafa skilgreindan aðgang að upplýsingunum, geti komist í þær. 

4. Upplýsingar til viðskiptavina 
4.1.
Viðskiptavinum og starfsmönnum skal gert viðvart um öryggismyndavélar, með merki eða á annan áberandi hátt. 

5. Aðgangur að upplýsingum innanhús 
5.1.
Kerfisstjórar hafa umsjón með öryggismyndavélum og eru þeir einu sem hafa leyfi til að skrifa út upptökur. 
5.2. Framkvæmdarstjóri, forstöðumaður, yfirmaður viðkomandi vinnustaðar og starfsmaður á skiptiborði mega skoða upptöku í rauntíma og upptökur, sbr. gr. 1.1. 
Til utanaðkomandi aðila
5.3.
Heimilt er að afhenda lögreglu eða dómsyfirvöldum upplýsingar úr öryggismyndavélum ef um slys eða meintan refsiverðan verknað er að ræða. 
5.4 Komi upp aðstæður þar sem verja þarf réttindi, eignir, öryggi Reykjagarðs hf. fyrir skemmdarverkum, sviksamlegri eða ólögmætri háttsemi munum við deila upplýsingum með viðeigandi aðilum til að vernda hagsmuni Reykjagarðs hf., hagsmuni þína eða viðskiptavina okkar. 
5.5. Einungis er heimilt að afhenda öðrum en ofangreindum aðilum upplýsingar úr öryggismyndavélum, ef samþykki þess sem upplýsingarnar snerta liggur fyrir eða samkvæmt ákvörðun Persónuverndar eða dómsyfirvalda. 
5.6. Beiðni með ósk um afhendingu upplýsinga skal vera skrifleg og berast framkvæmdastjóra starfsmannasviðs. 

6. Dreifing, endurskoðun og útgáfa 
6.1.
Reglur um öryggismyndavélar á starfsstöðvum Reykjagarðs hf. og meðferð upplýsinga sem safnast skal endurskoðuð árlega og vera aðgengileg fyrir alla starfsmenn, viðskiptavini og eftir því sem við á 

Gildir frá: 18. nóvember 2020 
Uppfært: 11. nóvember 2021
Útgefið: 11. nóvember 2021 
Til endurskoðunar: 10. nóvember 2022
Ábyrgð: Formaður öryggisnefndar 

 

Reykjagarður hf

Fosshálsi 1

110 Reykjavík

Opnunartímar

Söluskrifstofa er opin virka daga

frá 08:00-16:00

Póstlisti Holta

UN Global Compact
Framúrskarandi Fyrirtæki
Framúrskarandi fyrirtæki